Regie

Mijn taak als muzikaal leider is er voor zorgen dat alle ideeën vanuit het productieteam, die betrekking hebben op de muziek uitgewerkt worden tot concrete muziek. Dit houdt in het componeren van de muziek, het arrangeren van deze muziek voor de verschillende bezettingen en uiteraard het repeteren met de uitvoerende musici (zangers, koor, backing vocals, orkest en poprockband). Gedurende het gehele proces is er intensief overleg met de regisseur om tot een goed eindproduct te komen.